Nigel Baker

Podporte mladých a pomôžte šíriť odkaz princa Philipa na Slovensku*🇸🇰 slovak version bellow

Dear friends, 

Prince Philip was a champion of young people. He dedicated most of his life to the development of the younger generation through a programme in his name, The Duke of Edinburgh International Award.

His Royal Highness sadly passed away in April, but he would have been 100 this June. This occasion inspired me to do something in his memory and that is why I have decided to join the global campaign “DoE Challenge 100”. Enthused by the values of the Duke of Edinburgh scheme I want to challenge myself, get out of my comfort zone and push myself to my limits. This will be my small contribution towards Prince Philip’s remarkable legacy.

To help me in this endeavour, I would like to kindly ask for your support by donating to the DofE program in Slovakia. DofE Slovakia is a non-profit organisation that works with young Slovaks of all backgrounds, building their determination, skills, persistence and motivation. They need 100 Euro to support one person in the program. 


Young people in the program develop their talents, do sport, go on adventures and expeditions, and nurture a close relationship with the environment. Also admirable is that they are improving their neighbourhoods through volunteering activities. This is for many of them the strongest experience – helping in care homes, tidying up forests or working with vulnerable and disadvantaged children. 


I WILL BAKE 100 MUFFINS
I’m not exactly Gordon Ramsey but it’s time to try something new and test myself in the kitchen. If I manage to raise 2 000 Euro for the programme, I will bake, deliver and, if the epidemiological situation allows, also serve these cupcakes to pensioners in a care home. We all know that they have been the most tested group in our society over the last months, with many living in isolation. 


I WILL TEACH 100 CHILDREN ENGLISH 
I will test my teaching skills and try to enthuse children with the English language in three schools outside of Bratislava. I promise to pick schools where no British ambassador has set foot before. Hopefully they will appreciate, and even understand my accent there. All this if I manage to raise 5 000 Euro. 


I WILL WALK 100 KM OF THE “ROUTE OF SNP HEROES”
And this one will really hurt. The longest hiking trail in Slovakia is a once in a lifetime experience. If I manage to raise 10 000 Euro in memory of Prince Philip, I will begin a 100 kilometre long trail on this legendary route and I will try to complete it within a few days. 

Thank you all very much for supporting the Duke of Edinburgh International Award program, and his personal legacy. Together, we are investing not only in the future of these young Slovak people, but in the future of this wonderful young country, Slovakia.

Nigel Baker,
Ambassador of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Slovakia

At the end of the DofE Challenge 100, The Duke of Edinburgh's Award Slovakia will draw one of the donors from the pool of all who donated. The winner will receive a print of a poster from the limited edition, created together with #madebythe: on the occasion of what would have been the 100th birthday of Prince Philip. You can read more about the art piece that connects Slovakia with the message of the Duke of Edinburgh, HERE.

********

Milí priatelia, 

Princ Philip bol šampiónom mladých ľudí. Veľkú časť svojho života preto zasvätil rozvoju mladých ľudí cez program, ktorý zastrešil aj svojim menom: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE.

Princ Philip náš žiaľ v apríli opustil, ale v júni by sa dožil 100 rokov.  To ma inšpirovalo urobiť niečo na jeho počesť a rozhodol som sa zapojiť do celosvetovej kampane „DofE Challenge 100“. Nadšený hodnotami programu DofE som sa rozhodol vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a dať si výzvu ktorá ma potrápi.  Aj takto chcem pomôcť šíriť odkaz Princa Philipa a jeho pozoruhodné dedičstvo.  

Aby bol môj zámer úspešný, chcem sa uchádzať o vašu podporu vo forme finančného príspevku pre slovenský program DofE. DofE je nezisková organizácia, ktorá systematicky pracuje s mladými Slovákmi a buduje z nich generáciu cieľavedomých, vytrvalých a motivovaných ľudí. Náklady na zapojenie jedného účastníka programu sú 100 euro.

Mladí ľudia v programe rozvíjajú svoje schopnosti, talent, športujú, absolvujú dobrodružnú expedíciu a vytvárajú si vzťah k prírode. Veľmi obdivuhodná je ich činnosť ktorá zlepšuje naše spoločné prostredie cez dobrovoľnícke aktivity. Pre mnohých ide o najsilnejší zážitok. Pomáhajú v domovoch dôchodcov, čistia lesy alebo sa venujú znevýhodneným deťom.

NAPEČIEM 100 KOLÁČIKOV PRE SENIOROV
Nie som Gordon Ramsey a v kuchyni nie som práve doma, ale je čas vyskúšať niečo nové a trochu sa potrápiť. Ak vyzbieram na podporu mladých 2 000 Euro, napečiem, doručím a ak to epidemiologické pravidlá dovolia, naservírujem seniorom v domove dôchodcov naše typické muffiny.  Všetci vieme, že práve oni boli najzraniteľnejšou skupinou našej spoločnosti za posledný rok a mnohí ho prežili v izolácii

BUDEM UČIŤ 100 DETÍ ANGILČITNU
Vyskúšam si svoje učiteľské schopnosti a skúsim pre angličtinu nadchnúť deti v troch školách mimo Bratislavy. Sľubujem, že to budú školy kam ešte noha britského veľvyslanca nevkročila. Dúfam, že teenageri ocenia a budú aj rozumieť môjmu britskému prízvuku. To všetko za cieľovú sumu 5 000 Euro.

PREJDEM 100 KM DLHÚ TRASU NA CESTE HRDINOV SNP
A toto bude naozaj bolieť. Najdlhšia pešia trasa na Slovensku je zážitok na celý život. Ak vyzbieram na pamiatku princa Philipa 10 000 Euro, vyberiem si 100 kilometrový úsek na tejto legendárnej turistickej ceste a skúsim ho zdolať počas niekoľkých dní. 

Ďakujem vám za podporu DofE aj osobného posolstva princa Philipa. Spoločne tým investujeme nielen do budúcnosti mladých ľudí v tomto programe, ale aj do budúcnosti tejto skvelej mladej krajiny. Do Slovenska. Ďakujem. Veľmi si to vážim.

Nigel Baker,
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku

Po skončení DofE Challenge 100 Národná kancelária DofE vylosuje zo všetkých podporovateľov tejto výzvy jedného darcu, ktorému poďakuje za podporu jedným výtlačkom z limitovanej edície Poustru (100ks), ktorú vytvorili spolu s madebythe: pri príležitosti nedožitých 100. narodením princa Philipa. Viac o tomto umeleckom diele, ktoré prepája Slovensko a posolstvo vojvdodu z Edinbughu TU.

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.